หจก. ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล

      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 เริ่มจากบริการชุบอลูมิเนียม
ซึ่งถือเป็นรายแรกๆในประเทศไทย จากนั้นจึงได้
ขยายการบริการชุบโครเมียมบนพลาสติกABS ,ฉีดพลาสติก และชุบสุญญากาศ ตามลำดับ

      ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 15,240 (M2)ตารางเมตร
ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีพนักงานร่วมกันทำงาน250 คน
โดยเน้นเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการชุบแก่ลูกค้า และมองลูกค้าเป็นหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกัน

    จากความรู้และประสบการณ์ในการชุบที่สะสมมาถึง 48 ปี
เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่ง โดยดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลัก
คือ การเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วงานชุบมาตรฐานสูง โดนเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานภายใน
และการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับ ทำให้
องค์กรมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
เช่น IATF/TS16949,ISO9001 ขบวนการต่างๆได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวกับ งานอุตสาหรรมยายยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ และอื่น