หจก. ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล

   หจก. ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 เริ่มจากบริการชุบอลูมิเนียม
ซึ่งถือเป็นรายแรกๆในประเทศไทย จากนั้นจึงได้ขยายการบริการชุบ
โครเมียมบนพลาสติกABS, ฉีดพลาสติกและชุบสุญญากาศ ตามลำดับ

   ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ บนพื้นที่ 9.5 ไร่ (15,240 ตารางเมตร) และมีพนักงานทำงานร่วมกัน250คนโดยตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการชุบที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และถือว่าลูกค้าเป็นหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกัน

  จากความรู้และประสบการณ์ในการชุบที่สะสมมากกว่า48ปี เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลัก คือ การเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนงานชุบมาตรฐานสูง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานภายใน และการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับ ทำให้องค์กรมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น IATF/TS16949, ISO9001