หจก. ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล

       ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 เริ่มจากบริการชุบอลูมิเนียม ซึ่งถือเป็นรายแรกๆในประเทศไทย จากนั้นจึงได้ขยายการบริการชุบโครเมียมบนพลาสติก ABS,ฉีดพลาสติก และ ชุบสุญญากาศ ตามลำดับ

      ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 11,780.4 ตารางเมตร ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีพนักงานร่วมกันทำงาน 250 คนโดยเน้นเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการชุบแก่ลูกค้าและมองลูกค้า เป็นหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกัน

    จากความรู้และประสบการณ์ในการชุบที่สะสมมาถึง 44 ปี เราได้พัฒนาต่อไป โดยดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลัก คือ การเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนงานชุบมาตรฐานสูง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานภายในและการทำงานร่วมกับลุกค้า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับทำให้องค์กรของเรามีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISO/TS16949,ISO9001 ขบวนการต่างๆได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวกับ งานอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ และอื่นๆ